Teollisuus 2021 ‑raportti on valmistunut

Teol­lisu­us 2021 — suo­ma­lais­ten konepa­jo­jen myyn­ti ja markki­noin­ti

Haas­tat­te­limme sataa suo­ma­laista konepa­jaa vuo­den 2021 näkymistä. Kysy­imme mm. hake­vatko he kasvua, mil­lä keinoin, tekevätkö he akti­ivista uusasi­akashank­in­taa.

77% hakee akti­ivista kasvua ja 56% tekee akti­ivista uusasi­akashank­in­taa. Kat­so raportista, mitkä ovat konepa­jan käyte­ty­im­mät myyn­tikana­vat ja mihin he panos­ta­vat vuon­na 2021.

Lisäti­etoa tutkimuk­ses­ta Tiinal­ta.

Kat­so yhteystiedot
Varaa aika

 

Toimi­ta­mme raportin sähkö­posti­isi.