Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

PÄIVITETTY 22.2.2019

Kerromme tässä rekisteriselosteessa, miksi keräämme henkilötietoja, mihin tarkoituksiin niitä käytetään, kuka niitä käyttää ja miten voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi.

REKISTERIN PITÄJÄ
Snuup Oy
Isolinnankatu 24, 6.krs
28100 PORI
info@snuup.fi

Y-tunnus 2877542-2


HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄ
Snuup Oy henkilökunta vastuualueittain
Asiakasyrityksen edustaja käsittelee omaan projektiin kuuluvia henkilötietoja.


YHTEYSHENKILÖ
Harri Hakala, CEO
044 744 2400
Muutokset: tiina.salminen@snuup.fi
​​​​​​​Poistopyynnöt: info@snuup.fi

OLEMASSA OLEVAT REKISTERIT, JOISTA SNUUP OY VASTAA

  • Snuup Oy asiakasrekisteri
  • Snuup Oy henkilöstö- ja rekrytointirekisteri
  • Snuup Oy sidosryhmä- ja kumppanirekisteri
  • Snuup Oy markkinointirekisteri (B2B)
  • Toimeksiantojen asiakasdata


ASIAKASYRITYSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Asiakasyritysten yhteyshenkilöiden tietoja käytetään vain Snuup Oy:n ja asiakasyrityksen väliseen kommunikaatioon, sekä asiakasyrityksen hyväksynnällä asiakasyrityksen tuotteiden ja palveluiden suositteluun muille kumppaneille.

Sähköpostimarkkinoinnissa käytetty data on haettu julkisesta lähteestä ja vastaanottaja on kohdennettu viestin sisältöä vastaavaksi. Sähköpostimarkkinoinnissamme on aina optio peruuttaa markkinointi, eikä markkinointia lähetetä kuluttaja-asiakkaille.

TOIMEKSIANTOJEN ASIAKASREKISTERIT
Asiakasyrityksen omien asiakkaiden yhteyshenkilöiden tietoja käytetään vain projektin kannalta relevantteihin toimiin (sähköposti, puhelinyhteys) ja ne säilytetään Snuup Oy:n omassa salasanalla suojatussa ja varmistetussa asiakashallintarekisterissä kotimaassa, mikäli asiakasyrityksellä ei ole omaa asiakashallintarekisteriä. Snuup Oy:n asiakashallintajärjestelmän tuottaa Wisenetwork. Tietoluetteloksi haetut yhteystiedot ovat projektikohtaisia ja -kohdennettuja.
Asiakasyrityksen oman asiakashallintarekisterin ylläpito voidaan osoittaa Snuup Oy:lle erillisellä vastuusopimuksella. Mikäli vastuusopimusta ei ole tehty, on asiakasyrityksen oman asiakashallintajärjestelmän tietohallinto ja -turva asiakasyrityksen vastuulla. Jos Snuup Oy käsittelee henkilötietoja asiakkaan puolesta, sovelletaan käsittelyyn IT2018 EHK-erityisehtoja henkilötietojen käsittelystä, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu.
Yhteystietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.


REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Yhteyshenkilöistä tallennetaan relevanssiperusteisesti seuraavia julkisia tietoja:
1. Edustettavan yrityksen nimi
2. Nimi
3. Sähköpostiosoite
4. Puhelinnumero
(5. Titteli)


SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Yhteyshenkilöiden yhteystietoja saatetaan tarkistuttaa ja hakea julkisesta lähteestä.
Ajantasaiset yhteystiedot kysytään joko yhteyshenkilöltä tai kohdeyrityksen edustajalta, ja vanhentuneet poistetaan viipymättä rekistereistä.

Snuup Oy:n kotisivuilta saatu data yhteystiedoista (oppaiden lataus ym), säilytetään relevantissa, muusta markkinoinnista eriytetyssä rekisterissä, kuitenkin markkinointirekisteriin kuuluvana. Asiakasyritysten saama liididata käsitellään asianmukaisesti ja toimitetaan viipymättä asiakasyritykselle. Asiakasyritysten omistamaa dataa säilytetään relevantti aika, jonka jälkeen data tuhotaan Snuup Oy:n tietovarannosta.


EVÄSTEET

Käytämme sivuillamme evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.


TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Snuup Oy:n asiakasyritysten yhteyshenkilöiden tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman kirjallista suostumusta sopimushetkellä.
Toimeksiannoissa ilmi tulleet henkilötiedot luovutetaan vain Snuup Oy:n asiakasyritykselle.


REKISTERIN SIIRTO EU:n TAI ETA:n ULKOPUOLELLE
Rekisteriä ei siirretä

TIETOJEN SÄILYTYS
Projekteista ilmitullutta asiakasyritysten asiakasdataa säilytetään 3kk mahdollista tiedon uudelleenprosessointia varten, mikäli asiakasyritys ei vaadi poistoa. Asiakasyrityksen asiakasdatasta vastuu on asiakasyrityksellä.
Snuup Oy:n omia rekisteristä säilytetään sopimusehtojen sekä GDPR:n vaatimusten mukaisesti asiakashallintajärjestelmässä Wisenetworkissa ja markkinointirekistereitä markkinoinnin työkalussamme Vinessä (www.vine.eu).


REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
A: Manuaalinen aineisto
Muistiinpanoissa ilmi tulevat yhteystiedot käsitellään tietosuojajätteenä ja asianmukaisesta hävityksestä huolehditaan. Käyntikortit säilytetään tietosuoja-asetuksen mukaisesti Snuupin toimistolla.
B: ATK:lla käsiteltävät tiedot
Snuup Oy käyttää kaikessa tietohallinnassa omaa asiakashallintajärjestelmää, johon syötetyt tiedot ovat henkilökohtaisten salasanojen suojaamia.
Snuup Oy ei käytä julkisia rekistereitä tai julkista tiedonantoa, joissa asiakkaan yhteyshenkilöiden tiedot tulisi ilmi kolmannelle osapuolelle.
Kaikki data on myös suojattu erillisellä varmistusohjelmistolla.

TIETOVUODOT
Tietovuodon sattuessa asiasta ilmoitetaan viipymättä asetusten mukaisesti Viestintävirastoon sekä niille henkilöille, joita vuoto koskee.

OIKEUS TULLA UNOHDETUKSI
Kaikilla Snuup Oy:n asiakasrekisteriin tallennetuilla henkilöillä on oikeus tulla unohdetuksi. Tiedot poistetaan Snuup Oy:n omasta asiakashallintajärjestelmästä, sekä mikäli henkilötieto koskee asiakasyrityksemme rekisteriä, ilmoitamme asiasta eteenpäin asiakasyritykselle. Asiakasyrityksen rekisterin ylläpitäjä on asiakasyritys, mikäli erillistä vastuusopimusta ei ole tehty.

Unohdetuksi tulemisen toimeksianto toteutetaan viipymättä, kuitenkin viimeistään seuraavana arkipäivänä. Unohdetuksi tulemisen toiveen voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen info@snuup.fi. Sähköpostissa tulee olla varmenne/todennettava lähde lähettäjästä (allekirjoitettu .pdf tmv.) Vain omat tiedot voi pyytää poistettavaksi.