Google markkinointi

PALVELU

Google markki­noin­ti

HINNOITTELU

Tun­ti­työ + medi­a­bud­jet­ti

SOPIMUSTYYPPI

Jatku­va / määräaikainen

Googlessa näkyminen on vaivatonta kanssamme!

Tun­tuuko, ettei nykyi­nen main­on­tasi oikein toi­mi? Main­os­tatko ollenkaan Goog­lessa? Käytämme ajan­ta­saista tietoa main­ok­sen kat­tavu­u­den ja houkut­tele­vu­u­den paran­tamisek­si. Olemme eri­tyisen ylpeitä selkeästä rapor­toin­nistamme, joka käy­dään kanssasi läpi joka iki­nen kuukausi.

Google-kanavat, joissa olemme erityisen hyviä

  • Google Dis­play eli ban­ner­i­main­on­ta (kuva­main­on­ta)
  • Google Dis­cov­ery main­on­ta eli sisältö­markki­noin­ti (blog­it, artikke­lit)
  • Google Adwords per­in­teinen haku­sanan­main­on­ta
  • Google My Busi­ness paikka­main­on­ta

Markki­noin­ti kaipaa myös Googlen silmis­sä hyviä koti­sivu­ja. Kat­so myös koti­sivu­palvelumme!

Paljonko Google-markkinointi maksaa?

Google­main­on­nan hin­taan vaikut­taa use­ampi asia, kuten kil­pailu, klikkien määrä, alue, kam­pan­jan kesto ja kana­va. Parhaim­man arvion juuri teille saat varaa­mal­la mak­sut­toman ajan Johan­nan kanssa.

Ota yhteyttä

Johan­na Toikan­der
044 239 4174

Vuokra-CMO, markki­noin­ti, Google main­os­t­a­mi­nen

Varaa aika kalen­ter­ista