Sisällöntuotanto

PALVELU

Sisäl­lön­tuotan­to

HINNOITTELU

Tun­ti­työ

SOPIMUSTYYPPI

Jatku­va / määräaikainen

Toisin kuin uskotaan, ihmiset jaksavat vielä lukea ja kuunnella tarinoita. Sisällön pitää vain olla kohderyhmälle mielenkiintoista ja vaikuttavaa. Sisällöntuotanto keskittyy yrityksenne viestin kirkastamiseen ja samaistuttavaan sisältöön, tunteita unohtamatta. 

Me uskomme käytän­nöl­liseen ja ajatuk­sia herät­tävään sisältöön. Oli kyseessä asi­akas­ta­ri­na tai sosi­aalisen medi­an päiv­i­tys, me tuo­tamme teitä kuvas­tavaa sisältöä hei­jas­ta­maan toim­intanne arvo­ja ja ydin­tä. Voit tila­ta meiltä sat­un­naisia artikkelei­ta ja videoita tai jatku­vaa sisäl­lön­tuotan­toa. Sisältöä luo­vat myyn­nis­sä mari­noidut ammat­ti­laiset, jot­ka innos­tu­vat tari­nas­tanne.

Haa­mukir­joi­tus on suosi­tu­in sisältö­palvelumme. Mikäli aikasi tai taitosi eivät riitä kir­joit­ta­maan blo­gia tai asi­akas­tari­noi­ta, koti­sivutek­ste­jä tai artikkelei­ta, me haas­tat­telemme sin­ut puhe­limes­sa ja kir­joita­mme blo­gin puolestasi.

Osaamme käyt­tää Word­Pres­siä, joten voimme halutes­sasi myös viedä tari­nan sivuille­si. Valmi­in työn mukana saat myös grafi­ikan some­julka­isu­ja varten, jot­ka nekin siis voimme hoitaa puolestasi.

 

Sisällöntuotanto saatavilla:

KOTISIVUJEN FREESAUS | SOSIAALINEN MEDIA | BLOGIT | ASIAKASTARINAT | UUTISKIRJEET | TARINAT JA GRAFIIKKA | VIDEOTUOTANTO

 

Kumppanimme

MIACO CINEMA | FRAMILL | KITOM

 

Asiakkaamme kertoo
sisällöntuotanto kokemuksia
Pet­teri Putko­nen, Fes­tum Account­ing Oy

“Vuokra-CMO:mme Tiina saa hyvin ajatuk­sista kiin­ni ja muo­toilee sen viestin­näl­liseen muo­toon. Lop­putu­los on suju­vaa ja luon­nol­lista tek­stiä. Tiina haas­taa ja herät­tää meitä välil­lä ampumal­la täysin yli, ottaa palaut­teen vas­taan ja ruu­vaa asi­at kohdalleen.” — Pet­teri Putko­nen, Alue­jo­hta­ja, Fes­tum Account­ing Oy

 

 

 

“Paras­ta tässä on, ettei sul­la tarvitse edes olla lop­pu­un saak­ka valmista aja­tus­ta, kos­ka kyl­lä se siitä sit­ten muotoutuu.” — Timo Kan­er­va, LKV

Ota yhteyttä