Uudet kotisivut

PALVELU

Uudet koti­sivut

HINNOITTELU

Pro­jek­ti

SOPIMUSTYYPPI

Määräaikainen

Kaipaavatko kotisivusi päivitystä? Tuntuuko, että kotisivut ovat ”vain olemassa”, mutta myyntiä niiden kautta ei tule? Aikaakaan ei ole, mitä uudet kotisivut ja niiden tekeminen kaipaisivat?

Tekemämme koti­sivut hei­jas­ta­vat yri­tyk­senne arvo­ja ja tuo­vat per­soo­nanane näkyväk­si. Mikä paras­ta, sivut ovat opti­moidut myyn­nille.

Koti­sivut avaimet käteen ‑peri­aat­teel­la ovat teille vai­va­ton ja vähän aikaa vievä pro­jek­ti. Opetamme tei­dät käyt­tämään sivu­janne, tai voitte ulkois­taa päivit­tämisen meille.

Perus­tamme koti­sivupro­jek­tille oman What­sapp-ryh­män, jos­sa kaik­ki pro­jek­ti­in osal­lis­tu­vat ovat mukana koodarista läh­tien. Näin kom­mu­nikoin­ti on suju­vaa ja kaikkien kysymyk­set saa­vat nopeat vas­tauk­set!

Alus­tana käytämme Word­Pres­siä tai Liq­uid­blox­ia tarpeenne mukaan.

Varaa aika kar­toituk­seen

Uudet kotisivut — integraatiot ja rajapinnat

Meille tut­tu­ja jär­jestelmiä ovat LikeIt, Hub­spot, Mailchimp, Active Cam­paign ja mon­et muut. Koodauk­ses­sa toimi­va tekni­ikan ihme­lap­si koodaa mitä vain, vaik­ka uudet vil­la­sukat mum­mon jalkoi­hin.

Lue lisää jär­jestelmistä

Vaik­ka jär­jestelmäsi ei olisi meille aiem­mas­ta koke­muk­ses­ta tut­tu, voit olla huo­let­ta — jos ei osa­ta, opetel­laan, ja ihan samaan rahaan.

 

Ota yhteyttä

Tiina Salmi­nen

0449717556

tiina@snuup.fi

Referenssimme