Tiimi

Tiina Salminen

COO

Johanna Toikander

Cus­tomer Suc­cess Man­ag­er

Heli-Paula Limnell-Mäkelä

Kon­tak­toin­nin vas­taa­va, rapor­toin­ti

Jyri Hakasalo

Kon­tak­toi­ja

Jasmiini Peuramäki

Hyv­in­voin­ti, somet­ta­ja

Harri Hakala

CEO

Jarkko Ambrusin

Viestin­tä­vahvistin

Tomppa

Tiimikasvi

KUMPPANIMME OVAT OSA TIIMIÄ

Main­os­toimis­to, johon luo­tamme kuin kiveen. Framillin tyyp­it pysyvät aikatauluis­sa eivätkä lasku­ta asi­akkai­ta konkurssi­in.

Tiedätkö, ketkä käyvät sivuil­lasi? Kytke Lead­feed­er liidil­in­jas­to sivuille­si! Nap­paa 30pv mak­su­ton jak­so tästä.

Plus­print on ekologi­nen pain­o­ta­lo, jon­ka hin­ta-laatu-suhde jak­saa häm­mästyt­tää. Snu­upin asi­akkaille asi­akase­dut.

Vine on suo­ma­lainen markki­noin­nin automaa­tio-ohjelmis­to, joka sisältää kaiken tarvit­ta­van yhdessä jär­jestelmässä.