Referenssit

Aika haipakkaa ovat hom­mat läht­e­neet liik­keelle! Parin päivän jäl­keen meil­lä on yhtä paljon tapaamisia sovit­tuina kuin saimme ennen kesää paris­sa viikos­sa. Lisäk­si laitoin lisäti­etoa isolle joukolle ainakin jol­lain tasol­la kiin­nos­tunei­ta henkilöitä. Jos sama tahti jatkuu, niin ollaan huikeal­la ural­la kohti myyn­tiä! Ja tei­dän jen­gi on kivaa ja ammat­ti­taitoista, joten tekemisessä on myös hyvä fiilis!

- Teol­lisu­u­den ohjelmis­to­tar­joa­ja