Myynnin järjestelmät

PALVELU

Jär­jestelmät

HINNOITTELU

Tun­ti­työ / kuukau­siveloi­tus

SOPIMUSTYYPPI

Jatku­va / määräaikainen

 

Kaipaatko apua CRM:n kanssa tai tuottaako uutiskirjeiden teko kipua sieluun? Kotisivuilta olisi kiva saada liidejä? Myynnin järjestelmät saat haltuun Snuupin kanssa!

Olemme käyt­täneet usei­ta eri jär­jestelmiä CRM:stä ERPin kaut­ta markki­noin­nin automaa­tioi­hin. Tiedämme, kuin­ka tärkeää on kaikkien jär­jestelmien yhteen­sopivu­us ja tehokas käyt­tö. Oikeat ja tehokkaat myyn­nin jär­jestelmät ovat help­pokäyt­töisiä ja toimi­vat myös mobi­ilis­sa. 

Suosit­telemme omien koke­muk­siemme ja kokeilu­jen perus­teel­la oikeat jär­jestelmät käyt­töönne ja autamme käyt­tööno­to­ssa — tai hoidamme oper­oin­nin kokon­aan puolestasi. Jos vas­tas­samme on jär­jestelmä, joka ei ole meille entu­ud­estaan tut­tu, otamme asi­ak­semme opetel­la sen sielunelämä.

 

Meille entuudestaan tuttuja järjestelmiä

LIKEIT | VINE MAUTOMAATIO | HUBSPOT | MAILCHIMP | WORDPRESS | WISENETWORK | SALESFORCE | SOITTOLINJA | LEADFEDER | ACTIVE CAMPAIGN

 

Asiakkaamme kertoo

Aiem­min työu­ral­lani olen Snu­upin kanssa käyt­tänyt markki­noin­nin automaa­tio­ta, joka saati­in taipumaan täysin tah­toti­laamme. Snu­up oper­oi, me nau­timme tulok­sista. — Petri Heino­la

Ota yhteyttä