Yhteystiedot

Aukioloajat ja yhteydenotto

Aukioloajat

Ma-pe 9–15

Ota yhteyt­tä puhe­lim­itse, What­sap­pil­la tai sähkö­pos­titse.

Gallen-Kalle­lankatu 5 A, 6.krs.
Käyn­ti Medi­porin rapus­ta
28100 Pori

Sovithan ajan käyn­nille­si.

Kesälo­masi­jaisu­udet 2021

Tiinan loman aikana sijaise­na toimii Johan­na. Johan­nan ja Helin loman aikana sijaise­na toimii Tiina. Kat­so henkilökun­nan loma-aikataulut alta.

Toimis­tomme on sul­jet­tu 19.7.–1.8.2021

Sähkö­pos­tiosoit­teemme ovat muo­toa etunimi@snuup.fi

Ihmiset

Oper­ati­ivi­nen johta­ja
Kump­panu­udet

Tiina Salmi­nen
044 971 7556
tiina@snuup.fi

Vuokra-CMO, myyn­ti, val­men­nuk­set, koti­sivuasi­at

Varaa aika kalen­ter­ista

Loma­l­la 19.7.–16.8.2021

Cus­tomer Suc­cess Man­ag­er
Google-asiantun­ti­ja

Johan­na Toikan­der
044 239 4174
johanna@snuup.fi

Vuokra-CMO, myyn­ti, Google-kam­pan­jat

Varaa aika kalen­ter­ista

Loma­l­la 5.7.–1.8.2021

Kon­tak­toin­nin esimies
Rapor­toin­ti

Heli-Paula Lim­nell-Mäkelä
041 3134439
heli@snuup.fi

Kon­tak­toin­ti, kon­tak­toin­nin aikataulut, rapor­toin­ti

Varaa aika kalen­ter­ista

Loma­l­la 5.7.–1.8.2021

Toim­i­tusjo­hta­ja
Hallinto, lasku­tus ja kehi­tys (Kiireel­liset loma-ajan asi­at)

Har­ri Hakala
044 744 2400

Jyri Hakasa­lo
Negotium Con­tac­tus Elit

jyri@snuup.fi

Loma­l­la 12.7.–1.8.2021

Laskutus

Laskutusosoitteet

Sähkö­posti

Har­ri Hakala / Snu­up Oy
harri.hakala@snuup.fi

Y‑tunnus 2877542–2

Verkko­laskut

Snu­up Oy, Y‑tunnus 2877542–2

Verkko­lasku­osoite: 003728775422
Oper­aat­tori: Apix Mes­sag­ing Oy (003723327487)